Перед просмотром этого сайта внимательно прочтите эти условия. Если вы не согласны с ними, не используйте этот веб-сайт. Защита персональных данных важна для нас, и мы стремимся защищать вашу конфиденциальность, поэтому просим внимательно ознакомиться с положениями нашей Политики конфиденциальности. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дата набрання чинності:  12 квітня 2024 року
«BujoBox» поважає та піклується про конфіденційність персональних даних людей, які користуються сайтом. Ця Політика конфіденційності розроблена з метою надання повної та прозорої інформації щодо обробки даних Адміністратором.
Ми визнаємо, що маємо особливе зобов’язання щодо захисту персональних даних, отриманих від дітей. Ми не збираємо і не будемо свідомо збирати особисті дані будь-якої дитини віком до 18 років без згоди її батьків або опікунів. Якщо ви є батьком або опікуном і вас турбує передача персональних даних вашої дитини, будь ласка, напишіть нам на електронну адресу: hello@bujobox.com.ua.

 

1. ПОЯСНЕННЯ  ТЕРМІНІВ

Кожного разу, коли в Політиці конфіденційності використовується термін з великої літери, він отримує таке значення:
1.1. Інтернет-магазин «BujoBox»  - засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину.
1.2. Адміністрація сайту інтернет-магазину «BujoBox» (далі - Адміністрація сайту/Адміністратор) –  Фізична особа-підприємець Почтовик Сергій Миколайович, адреса реєстрації: Україна, 49100, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Героїв, будинок 11, квартира 185,  податковий номер 3377206373 та  уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину «BujoBox», які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
1.3. Персональні дані –  відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу («суб'єкта даних»), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Фізична особа, яку можна ідентифікувати — це особа, яку можна прямо чи опосередковано ідентифікувати, зокрема на основі ідентифікатора, такого як ім’я та прізвище, ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, онлайн-ідентифікатор або один чи більше конкретних фізичних факторів, економічна, культурна чи соціальна ідентичність фізичної особи.
1.4. Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання Адміністрацією сайту або іншими особами, які отримали доступ до персональних даних,  вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.5. Сайт інтернет-магазину «BujoBox» (далі по тексту – Сайт/Сайт інтернет-магазину) – сукупність розміщених в мережі Інтернет веб-сторінок, що об’єднані доменом https://bujobox.com.ua/ 
1.6. Користувач сайту інтернет-магазину «BujoBox» (далі по тексту – Користувач)  –  особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину та яка переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або купує Товари з використанням технічних інструментів Сайту. Користувач в цій Політиці є також суб’єктом персональних даних, тобто фізичною особою, персональні дані якої обробляються.
1.7. Продавець – фізична особа-підприємець, яка зазначена в рахунку. 
1.8. Товар – товари, пропоновані до продажу Продавцем, зображення та або опис яких розміщено на Сайті.
1.9. Замовлення – належним чином оформлений і розміщений за допомогою Сайту запит Покупця на здійснення покупки обраних ним Товарів.
1.10. Кошик – перелік товарів, які Покупець планує придбати. В Кошику можна вносити зміни до оформлення Замовлення.
 1.11. Покупець  –  будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка має на меті придбання Товарів.
1.12. Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок Сайту, створених в результаті реєстрації Користувача і доступних під час введення його автентифікаційних даних (адреси електронної пошти та пароля) в передбачені для цього поля на Сайті.
1.13. Логін доступу на Сайт – персональна адреса електронної пошти Користувача, яка використовується ним для входу на Сайт і здійснення ідентифікації в інформаційній системі сайту.
1.14. Реєстрація –  заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті із зазначенням необхідних даних. Для проведення реєстрації на Сайті необхідно вказати ім’я і прізвище та  адресу електронної пошти Користувача.
1.15. Профіль – профіль Адміністратора в одній із соціальних мереж.
1.16. Публічна оферта – документ, що розміщений за адресою https://bujobox.com.ua/publichnaya-oferta/,  що є пропозицією укласти договір між Продавцем та будь-якою третьою особою, що використовує Сайт та має намір придбати Товар, на визначених умовах.
1.17. Обробка персональних даних – означає операцію або набір операцій, що виконуються з персональними даними або наборами персональних даних автоматизованим або неавтоматизованим способом, наприклад збір, запис, упорядкування, упорядкування, зберігання, адаптація або зміна, завантаження, перегляд, використання, розголошення шляхом надсилання, розповсюдження чи іншого використання, зіставлення чи об’єднання, обмеження, видалення чи знищення.
1.18. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних з використанням комп’ютерної техніки. Проте, автоматизована обробка даних не містить системи автоматичної обробки даних, включаючи профілювання, яка створює певні юридичні наслідки для Користувача, або інші методи, що впливають на Користувача подібним чином.
1.19. Профілювання – будь-яка форма автоматизованої обробки персональних даних, що складається з використання персональних даних для оцінки певних персональних аспектів фізичної особи, зокрема для аналізу та прогнозування аспектів, пов’язаних з показниками робочої продуктивності, економічної ситуації, особистих уподобань, інтересів, благонадійності, поведінки, місцезнаходження або переміщень фізичної особи.
1.20. Поширення персональних даних – діяльність, спрямована на розкриття персональних даних необмеженому колу осіб.
1.21. Обмін персональними даними – діяльність, спрямована на розкриття персональних даних певній особі або групі людей.
1.22. Призупинення обробки персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для оновлення/оновлення персональних даних/ідентифікації персональних даних).
1.23. Використання персональних даних – операції, які здійснюються Адміністратором з персональними даними з метою прийняття рішення або здійснення інших дій, які мають правові наслідки щодо володільця персональних даних чи інших осіб, або іншим чином стосуються прав і свобод володільця, персональних даних та інших осіб.
1.24. Знищення персональних даних – дії, що унеможливлюють відтворення змісту персональних даних у системі персональних даних та (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
1.25. Файли cookie («Файли cookie») – дані, які автоматично передаються Адміністратору під час використання Сайту за допомогою програмного забезпечення, встановленого на пристрої Користувача, включаючи IP-адресу, географічне розташування, інформацію про браузер і тип операційної системи на пристрої Користувача, пристрій характеристики та програмне забезпечення, яке використовує Користувач, дата та час доступу до Сайту. Файли cookie можуть бути «постійними», що зберігаються на комп’ютері, доки Користувач не видалить їх, або «сеансовими» файлами cookie, які зберігаються до закриття вікна браузера. Крім того, файли cookie поділяються на «перші» (надходять безпосередньо з відвіданого сайту) і «зовнішні» (надходять з інших сайтів).
1.26. IP-адреса – номер, призначений мережевому інтерфейсу, який використовується комп’ютером для ідентифікації кожного разу, коли він отримує доступ до Інтернету.
1.27. GDPR – Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (загальний регламент захисту даних).

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку інтернет-магазин «BujoBox», може отримати про Користувача під час використання сайту інтернет-магазину, програм і продуктів інтернет-магазину.
2.2. Ця Політика конфіденційності визначає правила захисту та обробки даних за допомогою Сайту Адміністратором.
2.3. У цій Політиці, у разі посилання на займенники «ми»/«нас»/«наш», мається на увазі Адміністрація сайту, а також інші особи, компанії та організації, які з нами пов'язані.
2.4. Адміністратор не перевіряє правдивість персональних даних, що надаються Користувачем.
2.5. Ви не зобов’язані надавати нам Персональні дані, проте, без певної інформації про вас ми не зможемо надати вам наші послуги та продати, передати Товар, укласти правочин.
2.6. Адміністратор не має можливості здійснювати оцінку дієздатності Користувача. Проте, ми діємо виходячи із того, що Користувач діє добросовісно, надає правдиві та повні персональні дані, а також докладає всіх необхідних зусиль для підтримання таких даних в актуальному стані.
2.7. Надання Користувачем Адміністратору  номера телефону та адреси електронної пошти підтверджує його згоду на отримання від Адміністратора push-повідомлень, cмс-повідомлень, повідомлень в чатах месенджерів та на електрону пошту. Користувач може відмовитися від отримання повідомлень в чаті мобільного додатку. Адміністрація сайту залишає за собою право проводити інформаційні розсилки.
2.8. Політика діє відносно всієї інформації, яку Адміністратор, може отримати про Користувача під час використання Сайту, купівлі Товару.


3. АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Адміністратором персональних даних є Фізична особа-підприємець Почтовик Сергій Миколайович, адреса реєстрації: Україна, 49100, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Героїв, будинок 11, квартира 185, податковий номер 3377206373.
3.2. Контакти з Адміністратором даних: телефон +38 (095) 144-09-11, електронна пошта hello@bujobox.com.ua, адреса для листування: Україна, 49100, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Героїв, будинок 11, квартира 185.


4. ДОТРИМАННЯ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ (ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ)

4.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту інтернет-магазину «BujoBox» щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен надати на вимогу Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення для придбання Товару.
4.2. Адміністрація сайту відповідально ставиться до питань збереження ваших персональних даних та зберігає відомості отримані від вас в безпеці та обробляє їх відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про захист прав споживачів», а також з урахуванням положень Генерального регламенту про захист персональних даних (англ. General Data Protection Regulation (GDPR), Постанови (Європейський Союз) 2016/679), в передбачених ним випадках.
4.3. Ми використовуємо ряд заходів з ІТ- та організаційної безпеки, щоб мінімізувати ризик витоку даних, їх знищення та дезінтеграції. Заходи безпеки включають таки інструменти, як: система брандмауера, система захисту від вірусів та спаму, внутрішньо процедурні доступи, обробка даних та процедура аварійного відновлення, а також багаторівневу систему резервного копіювання.
4.4. Пам’ятайте, що користування Інтернетом завжди несе ризик виникнення певних інцидентів із безпекою. Проте, ми запевняємо вас, що завдяки впровадженим процедурам регулярної перевірки систем обробки інформації та їх оновлення, а також активного моніторингу критичних точок системи, ми прагнемо максимально зменшити цей ризик. 
4.5. Ця Політика конфіденційності поширюється на всіх Користувачів сайту. 
4.6. Приймаючи умови даної Політики конфіденційності, ви погоджуєтеся на автоматичну обробку наданих вами персональних даних відповідно до вказаних в Політиці конфіденційності цілей, а також даєте згоду на отримання інформації (розсилок) від інтернет-магазину «BujoBox» електронною поштою або смс-повідомленнями та/або месенджери.


5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ 

5.1. Персональні дані, які використовуються для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті інтернет-магазину «BujoBox» в розділі про реєстрацію або на сторінці Оформлення замовлення, або за запитом Адміністрації і містять наступну інформацію:
5.1.1. Прізвище ім’я по батькові Користувача;
5.1.2. Контактний телефон Користувача;
5.1.3. Адреса електронної пошти (e-mail);
5.1.4. Адреса доставки Товару;
5.1.5. Місце проживання Користувача;
5.1.6. Дата народження;
5.1.7. Стать;
5.1.8. Паспортні дані (виключно у випадку, якщо необхідно підтвердити праводієздатність Покупця); 
5.1.9. Будь-яку іншу інформацію, а також зміст повідомлень, листів, коментарів, переданих вами через Сайт.
5.1.10. Даний перелік персональних даних не є сталим та обов’язковим для усіх Користувачів, а залежить від потреб та бажань самого Користувача та від тих операцій, які він/вона виконує в інтернет-магазині.
5.2. Інтернет-магазин захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи:
• IP адреса;
• інформація з cookies;
• інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
• час доступу;
• адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
• реферер (адреса попередньої сторінки).
5.3. Ми будемо обробляти персональні дані, які ви нам надаєте, в тому числі коли ви пишете нам або зв’язуєтеся з нами по різних каналах наступним чином:
• коли ви відвідуєте наш Сайт;
• коли ви розміщуєте замовлення (заявку) на нашому Сайті;
• коли ви зв’язуєтеся з нами через наш Сайт або по телефону.
5.4. Адміністрація сайту використовує різні технології для збору і зберігання інформації при відвідуванні Сайту. Наприклад, може збирати інформацію про тип пристрою, який ви використовуєте для доступу до Сайту, про вашу IP-адресу і ваше географічне положення, операційній системі (і її версії), найменування вашого браузера, переглянутого вами контенту на Сайті, вебсторінках і пошукових запитах, які ви вводите на Сайті та в пошукових системах.
5.5. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і розв’язання технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
5.6. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери, операційні системи та тому подібне), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 8.2. і 8.5. цієї Політики конфіденційності.
5.7. Адміністрація сайту збирає тільки ті персональні дані (наприклад, ім'я і прізвище Користувача,  адресу електронної пошти, номер контактного телефону тощо), які свідомо і добровільно надані Користувачем як суб'єктом персональних даних в цілях використання Сайту та/або придбання Товару, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці конфіденційності мети їх обробки.
5.8. Адміністрація сайту обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних. 
5.9. Використання персональних даних працівниками Адміністрації сайту здійснюється  лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 
5.10. Використання персональних даних контрагентами Адміністратора здійснюється  лише відповідно до їхніх обов’язків визначених в договорах між ними та Адміністратором. Такі контрагенти зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з наданням послуг, крім випадків, передбачених законодавством. Таке зобов’язання чинне після припинення дії вказаних договорів, крім випадків, установлених законодавством.
5.11. На Сайті може бути доступна функція здійснення переходу до сторінок соціальних мереж, управління якими здійснюється третіми особами. Здійснюючи такий вхід, Користувачі тим самим погоджуються на надання Адміністратору спільного доступу до персональних даних в обсязі, який обумовлений налаштуваннями щодо доступу до персональних даних у відповідній соціальній мережі. Дані, отримані від зазначених сервісів Адміністрація сайту не зберігає і не обробляє. Відповідно, якщо Користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, Користувач може за ним бажанням вийти зі свого акаунта чи профілю, очистити файли cookie (через свій браузер).
5.12. Адміністрація сайту не збирає дані, обробка яких потребує спеціального захисту та пов’язана з дотриманням конкретних положень законодавства, включаючи дані, що розкривають етнічне та расове походження, політичні, релігійні чи філософські переконання, членство в політичних партіях чи профспілках, інформацію про кримінальні судимості, а також дані про стан здоров’я, сексуальну приналежність чи сексуальну орієнтацію, біометричні та генетичні дані.
5.13. Доступ дітей до Сайту,  послуг, сервісів, товару, в месенджери (чати) інтернет-магазину здійснюється виключно за рішенням та з дозволу їх батьків, що підтверджується шляхом надання даних дитини Адміністратору одним з батьків та за умови прийняття (акцептування) батьками Публічної оферти. Ми просимо батьків ознайомити їхніх дітей, з цією Політикою конфіденційності. Ми просимо дітей не надсилати на нашу електронну адресу жодної особистої інформації. Якщо батьки або інші законні представники дитини виявлять, що діти зробили яку-небудь інформацію доступною для Адміністратора, і вважатимуть, що надані дитиною дані мають бути знищені, таким батькам необхідно зв’язатися з нами через електронну адресу Адміністратора, наведену у цій Політиці конфіденційності, після чого ми негайно видалимо особисту інформацію про дитину.
5.14. Користувачі несуть персональну відповідальність за всі дії, які вони здійснюють під час авторизованого доступу до інтернет-магазину. Наполегливо рекомендуємо не розголошувати логін/пароль доступу до вашого персонального облікового запису стороннім особам, а також не використовувати його на інших вебресурсах. Якщо вам стало відомо про компрометацію логіну/паролю або несанкціоновані дії з використанням вашого облікового запису просимо терміново повідомити Адміністратора.


6. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину «BujoBox» може використовувати з метою:
6.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (або) укладення договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з інтернет-магазином «BujoBox».
6.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину.
6.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів і Замовлень (заявок) від Користувача.
6.1.4. Відстежування уподобань Користувача з метою надання персоналізованої інформації про товари інтернет-магазину.
6.1.5. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
6.1.6. Підтвердження правдивості та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
6.1.7. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
6.1.8. Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.
6.1.9. Обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем.
6.1.10. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту інтернет-магазину.
6.1.11. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені інтернет-магазину або від імені партнерів інтернет-магазину.
6.1.12. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
6.1.13. Надання доступу Користувачеві на Сайти або сервіси партнерів інтернет-магазину з метою отримання товарів, оновлень і послуг.
6.1.14. Встановлення, розслідування або захисту претензій, у тому числі тих, що стосуються процесу розгляду скарг або реалізації прав споживачів.
6.1.15. Розгляд рекламацій та обробки повернення Товару.
6.1.16. Реєстрації та контролю використання Сайту для наших ділових цілей, які можуть включати аналіз використання, вимір ефективності Сайту і формування маркетингових звітів.
6.1.17. Дотримання законних ділових інтересів, таких як проведення бізнес-досліджень та аналізу, управління роботою Сайту і нашого бізнесу.
6.1.18. Вивчення скарг або запитів, які можуть виникнути.
6.1.19. Забезпечення обміну інформацією із Сайту Адміністратором за допомогою електронної пошти або в соціальних мережах, чатах, месенджерах.
6.1.20. Забезпечення участі Користувача в проєктах Адміністрації сайту чи її партнерів за бажанням Користувача.
6.1.21. Аналіз знеособленої інформації та трафіку для покращення якості роботи Сайту.
6.1.22. Виконання наших зобов’язань у зв’язку з будь-якими договорами, що існують між нами.
6.1.23. Забезпечення реалізації цивільно-правових відносин між Користувачем та Адміністратором та/або третіми особами, визначеними в цій Політиці конфіденційності.
6.1.24. Проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення товару, що реалізується.
6.1.25. Здійснення маркетингової кампанії за допомогою телефонних дзвінків, електронної пошти або в соціальних мережах.
6.1.26. Виконання зобов’язань, що випливають із правових норм, зокрема податкових норм, норм бухгалтерського обліку, норм щодо прав споживачів. 
6.1.27. Перевірки Адміністратором задоволеності в придбаних Товарах, шляхом надсилання на адресу електронної пошти, вказану при оформленні замовлення, опитувань, спрямованих на отримання інформації про якість Товару, що реалізується. 
6.1.28. Адміністрація сайту може збирати, обробляти та ділитися будь-якими статистичними даними, заснованими на інформації, яка у неї зберігається – за умови, що будь-яка особа не ідентифікується з отриманого аналізу, а збір, обробка та розповсюдження такої інформації дозволяється законом.
6.1.29. Направляючи нам Замовлення, ви погоджуєтеся з тим, що Адміністрація сайту має право відправляти на вашу адресу електронної пошти інформацію про новини інтернет-магазину і пропозиції, які можуть мати до вас відношення. Ви можете відмовитися від цієї розсилки, відписавшись від неї.
6.1.30. Адміністрація сайту не використовує ваші персональні дані будь-яким іншим чином, крім способів, зазначених вище, за винятком надання такої інформації правоохоронним органам, судам, а також іншим уповноваженим представникам влади у випадках, передбачених чинним законодавством.


7. КАТЕГОРІЇ ОДЕРЖУВАЧІВ ДАНИХ. ВЗАЄМОДІЯ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ СТОСОВНО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ЦІЛІ ДЛЯ ЯКИХ МОЖУТЬ БУТИ РОЗКРИТІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. В рамках функціонування та обслуговування Сайту та продажу Товару Користувачам сайту персональні дані можуть бути довірені для обробки третім особам.
7.2. Одержувачами даних можуть бути зовнішні організації, які підтримують нас від нашого імені під час вищезазначеного процесу. Такі суб’єкти обробляють передані дані лише на наш запит і в обсязі, зазначеному в договорі про доручення обробки персональних даних. 
7.3. Одержувачами даних також можуть бути особи, які є незалежними розпорядниками даних, тобто вони обробляють дані для власних цілей. Передача персональних даних таким особам відбувається лише за згодою Користувача або коли передача даних ґрунтується на правових положеннях.
7.4. Одержувачами персональних даних є: постачальники ІТ-послуг, постачальники хмарних послуг, суб’єкти розміщення серверів, поштових серверів, що забезпечують роботу Сайту, суб’єкти, що надають юридичні послуги, бухгалтерські послуги, контрагенти, які ми залучаємо для надання послуг та/або реалізації Товару, банки, платіжні оператори, маркетингові агентства, організації, які проводять дослідження задоволеності замовленням.
7.5. Органи державної влади в межах своїх повноважень можуть у межах, визначених законом, вимагати від нас розкриття та надання їм персональних даних. До уповноважених органів належать, наприклад, поліція, прокуратура, суди, виконавці судових рішень.
7.6. На Сайті можуть міститися посилання на інші вебсайти. При переході за посиланням на інші вебсайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим, Адміністратор рекомендує переглядати політику у сфері Конфіденційності та персональних даних кожного вебсайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими вас можуть ідентифікувати.


8. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

8.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
8.2. Користувач дає згоду Адміністрації сайту на передачу персональних даних третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті інтернет-магазину «BujoBox», включаючи доставку Товару.
8.3. Адміністрація сайту надає доступ до ваших персональних даних лише тим співробітникам і партнерам, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання послуг, продажу та доставлення Товару, відповідей на запити або обробки Замовлень.
8.4. Адміністрація сайту може передавати ваші персональні дані стороннім агентам/постачальникам або підрядникам, пов’язаними зобов’язаннями конфіденційності - у зв’язку з обробкою ваших персональних даних для цілей, описаних в Політиці. Це може включати, але не обмежується ними, IТ-провайдерів і постачальників послуг зв’язку.
8.5. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки. В тому числі на перевірку зазначеної в Замовлені інформації та не заперечує про передачу для можливого необхідного з’ясування даної інформації третім особам, під якими розумію: фінансові установи, колекторські компанії, оператори мобільного та поштового зв’язку, інші фізичні та/або юридичні особи.
8.6. Адміністрація сайту  може передавати ваші персональні дані третім особам, які надають їй юридичні послуги. 
8.7. Ми можемо передавати ваші персональні дані тією мірою, як це вимагається законом, постановою або судовим наказом, наприклад, якщо ми зобов’язані розкрити ваші персональні дані, щоб виконати будь-яке юридичне зобов’язання.
8.8. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановлених законодавством України.
8.9. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
8.10. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
8.11. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, які викликані втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
8.12. Коли ми передаємо ваші персональні дані, то у всіх випадках будь-яка така передача буде відповідати передбаченому законом захисту даних.
8.13. Кожен раз, коли збираються або обробляються ваші персональні дані, ми будемо їх зберігати тільки до тих пір, поки це буде необхідно для виконання цілей, для яких вони були зібрані.
8.14. Після закінчення цього періоду зберігання, ваші дані будуть повністю вилучені. 
8.15. З моменту відкликання згоди Адміністратор зобов’язаний припинити обробку персональних даних.
8.16. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.
8.17. Адміністратор використовує статистичний аналіз відвідуваності Сайту через Google Analytics (Google Inc., розташована в США). Адміністратор не надає оператору цієї послуги персональні дані, а лише знеособлену інформацію. Послуга заснована на використанні файлів cookie на кінцевому пристрої Користувача. Що стосується інформації про налаштування Користувача, зібраної рекламною мережею Google, Користувач може переглядати та редагувати інформацію, отриману з файлів cookie, за допомогою інструменту: https://www.google.com/ads/preferences/
8.18. Адміністратор використовує статистичний аналіз відвідуваності Сайту через Microsoft Clarity. Адміністратор не надає оператору цієї послуги персональні дані, а лише знеособлену інформацію. Послуга заснована на використанні файлів cookie на кінцевому пристрої Користувача. 
8.19. Адміністратор використовує методи ремаркетингу, які дозволяють адаптувати рекламні повідомлення до поведінки Користувача на Сайті, що може створювати ілюзію, що особисті дані користувача використовуються для його відстеження, але на практиці жодні персональні дані не передаються від Адміністратора рекламним операторам. Технологічною умовою такої діяльності є ввімкнення файлів cookie.
8.20. Адміністратор використовує піксель Facebook. Ця технологія означає, що Facebook (Facebook Inc., розташована в США) знає, що особа, зареєстрована в ньому, використовує Сайт. У цьому випадку він базується на даних, для яких він сам є адміністратором, Адміністратор не надає жодних додаткових персональних даних Facebook. Послуга заснована на використанні файлів cookie на кінцевому пристрої Користувача.
8.21. Адміністратор використовує рішення, яке вивчає поведінку користувачів шляхом створення теплових карт і запису поведінки на Сайті. Ця інформація анонімізується перед відправленням оператору сервісу, щоб він не знав, якої фізичної особи вона стосується. Зокрема, не записуються паролі та інші персональні дані.


9. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

9.1. Користувач зобов'язаний:
9.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для купівлі Товару в інтернет-магазині «BujoBox».
 9.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
9.1.3. При використанні Сайту керуватися положеннями Політики конфіденційності.
9.1.4. Використовувати Сайт винятково з метою, вказаній в цій Політиці конфіденційності.
9.1.5. Без дозволу Адміністратора жодним чином не використовувати матеріали, які розміщені на Сайті з комерційною або некомерційною метою, не здійснювати розбору або спроб втручання у вихідний код Сайту.
9.1.6. Не використовувати Сайт з метою направлення будь-яких повідомлень насильницького, образливого, зневажливого характеру або таких, які будь-яким іншим чином порушують право на честь, гідність та ділову репутацію Адміністратора або третіх осіб, а також небажаних повідомлень комерційного характеру (“спам”).
9.1.7. Не використовувати програмне забезпечення для втручання або здійснення спроб втручання в роботу Сайту.
9.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
9.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у розділі 6 цієї Політики конфіденційності.
9.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 8.2. і 8.5. цієї Політики конфіденційності.
9.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в чинному діловому обороті.
9.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення неправдивих персональних даних або неправомірних дій.

 

10. ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Користувачі мають право користуватися Cайтом виключно з метою:
10.1.1. Ознайомлення з Товаром, що реалізується в інтернет-магазині. 
10.1.2. Замовлення товару. 
10.1.3. Отримання товару і послуг.
10.1.4. Участі у проєктах Адміністрації.
10.1.5. Звернення щодо Товару.
10.1.6. Повернення Товару.
10.1.7. Звернення до Адміністрації сайту із запитами, рекламаціями, коментарями, скаргами та пропозиціями, які можуть бути направлені на електрону пошту:  hello@bujobox.com.ua, а також подальшого отримання відповіді від Адміністратора. 
10.2. Будь-яке використання Сайту з іншою метою вважається незаконним.
10.3. Якщо ми обробляємо персональні дані Користувачів сайту, ви маєте такі права:
10.3.1. Право на відкликання згоди. У будь-який час Користувач має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних. Відкликання згоди не впливає на обробку, яка мала місце до її відкликання. Відкликання згоди можливе лише стосовно майбутньої обробки персональних даних, але не тих даних, які вже були оброблені. Рішення та процеси, які були здійснені під час обробки персональних даних, не можуть бути анульованими.
10.3.2. Право доступу до даних. Ви маєте право підтвердити, чи обробляються ваші персональні дані, і, якщо так, отримати доступ до них і такої інформації: цілі обробки; категорії персональних даних; інформація про одержувачів або категорії одержувачів, зокрема про одержувачів у третіх країнах або міжнародних організаціях; якщо це можливо, планований термін зберігання персональних даних, а якщо це неможливо, критерії визначення цього терміну; всю доступну інформацію про джерело даних, якщо вона не була зібрана безпосередньо від Користувачів сайту; інформація про автоматизоване прийняття рішень, включаючи профілювання, якщо воно буде використано.
10.3.3. Право на виправлення даних. Особисті дані Користувачів, які ми обробляємо, повинні бути актуальними та правильними. Ви маєте право вимагати виправлення даних або виправляти їх самостійно (якщо така функція доступна).
10.3.4. Право на видалення даних. Користувачі сайту мають право вимагати від Адміністратора негайного видалення їхніх персональних даних. Право на видалення даних може підлягати певним обмеженням, наприклад, через законодавчі положення (зокрема податкові норми) або законний інтерес контролера щодо встановлення, розслідування або захисту від позовів. Якщо такі обмеження є, ми повідомимо вам про це у відповідь на ваш запит.
10.3.5. Право на обмеження обробки. Користувач сайту має право вимагати обмеження обробки у випадках:

  • Користувач сайту ставить під сумнів коректність персональних даних. У цій ситуації ми перевіримо дані та обмежимо обробку на період, необхідний для перевірки – не більше ніж місяць;
  • обробка даних Користувача сайту є незаконною, і в обмін на видалення він або вона вимагатиме обмеження їх використання;
  • Адміністратору більше не потрібні персональні дані для цілей обробки, але вони потрібні Користувачеві сайту для встановлення, пред’явлення або захисту претензій;
  • Користувач сайту заперечив проти обробки. Обмеження діятиме до тих пір, поки не буде визначено, чи законні підстави для обробки переважають над підставами для заперечення Користувача сайту.

10.3.6. Право на перенесення. Якщо дані Користувача сайту обробляються на підставі згоди Користувача сайту або на підставі угоди між Користувачем сайту та Адміністратором, Користувач сайту має право на отримання своїх персональних даних і має право вимагати, щоб його було надіслано іншому призначеному ним адміністратору, якщо це технічно можливо, і якщо персональні дані, на які поширюється право на перенесення даних, обробляються в електронному вигляді.
10.3.7. Право на заперечення. Якщо дані Користувача сайту обробляються на підставі законного інтересу Адміністратора, Користувач сайту має право в будь-який час заперечити проти обробки своїх персональних даних. Адміністратору більше не дозволяється обробляти ці персональні дані, якщо він не продемонструє існування юридично дійсних, законних підстав для обробки, які перевищують інтереси, права та свободи Користувача сайту  або підстави для встановлення, розслідування або захисту претензій.
10.3.8. Право подати скаргу Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних або до суду. Якщо Користувач сайту виявить, що обробка персональних даних є неправомірною, він має право подати скаргу на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду.
10.4. Правила реалізації прав та подання запитів у зв’язку з обробкою персональних даних:
10.4.1. Запит щодо прав слід надіслати електронною поштою на адресу:   hello@bujobox.com.ua.
10.4.2. Ми надамо інформацію про вжиті дії у зв’язку з отриманим запитом у найкоротший термін, у будь-якому разі не пізніше ніж протягом тридцяти днів з моменту отримання запиту.
10.4.3. Якщо Користувач сайту надав свій запит в електронному вигляді, інформація також передається в електронному вигляді, якщо це можливо.
10.4.4. Інформація про права та відповіді на запити Користувачів сайту надаються безплатно. 

 

11. СТОРОННІ ПОСИЛАННЯ / ВІДЖЕТИ

11.1. Якщо ми посилаємося на зовнішні посилання, які розміщено або на які є посилання на Сайті, наша Політика не поширюється на обробку персональних даних зовнішніми організаціями. Якщо ми пропонуємо посилання, ми намагаємося переконатися, що вони також відповідають нашим стандартам захисту даних і безпеки. Однак ми не маємо впливу на дотримання правил захисту даних і безпеки іншими постачальниками або третіми особами. Тому вам слід дізнатися про правила захисту даних, які надають інші постачальники або треті сторони.
11.2. Сайт також може містити віджети третіх сторін, які можуть вимагати добровільного надання персональних даних. Щоразу інформація про те, яка конкретна організація збирає особисті дані за допомогою віджета, доступна як частина цього рішення. Як і посилання, ми намагаємося переконатися, що вони також відповідають нашим стандартам захисту даних і безпеки. Однак ми не маємо впливу на дотримання правил захисту даних і безпеки іншими постачальниками або третіми особами. Тому вам слід дізнатися про правила захисту даних, які надають інші постачальники або треті сторони. 


12. СОЦІАЛЬНІ МЕДІА

12.1. Адміністратор веде  профілі на таких порталах: Facebook, Instagram, Pinterest, ТікТок.
12.2. Якщо Користувач сайту відвідує ці профілі, він використовує вебсайти, надані вищезазначеними портали комунікаторів та інформацію, що в них міститься, тоді Адміністратор обробляє персональні дані, які можуть бути доступні та які Користувач сайту також надає доступ через ці соціальні мережі: в тому числі ім'я, прізвище, нікнейм, адреса електронної пошти, інформація, що міститься в профілі в соціальній мережі, фото.
12.3. Персональні дані як частина наших профілів обробляються з метою:

  • відповіді на приватні повідомлення, адресовані нам;
  • проведення обговорень в рамках коментарів під окремими постами;
  • ділитися нашими дописами з людьми, які стежать за нашими профілями або сторінками.

12.4. Правовою основою для обробки персональних даних є наш законний інтерес, який полягає у відповідях на запитаннях звернені до нас, проведенні обговорень, інформуванні про нашу діяльність та створенні, розбудові відносин.
12.5. Разом з тим пам’ятайте, що під час використання наших профілів оператори соціальних мереж також обробляють ваші персональні дані для власних цілей і тією мірою, яка не охоплюється цією Політикою конфіденційності. Мета та обсяг обробки персональних даних операторами соціальних мереж детально описані в Політиці конфіденційності вищезазначених соціальні мережі, доступні на їхніх вебсайтах.
12.6. Користувачі сайту завжди можуть видалити свої коментарі під нашими публікаціями, припинити стежити за нами або відмовитися від облікового запису на вищезазначених соціальних мереж.


13. ПРОФІЛЮВАННЯ

13.1. Ми можемо профілювати ваші персональні дані, щоб доставляти цільовій аудиторії та персоналізувати наші маркетингові повідомлення, пропозиції та рекламу. Це означає, що ми можемо використовувати зібрані нами дані для коригування адресованого вам повідомлення відповідно до ваших потреб. У таких випадках ми не використовуємо алгоритми для прийняття рішень, які можуть вплинути на ваше правове становище.
13.2. Якщо ви вирішите, що більше не хочете отримувати від нас персоналізовані пропозиції, рекомендації щодо продуктів або маркетингову інформацію, ви можете заперечити проти цієї послуги в будь-який момент.


14. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

14.1. Заради своїх Користувачів і намагаючись зробити перебування Користувачів на сайті інтернет-магазину максимально комфортним, Адміністрація сайту вважає за необхідне аналізувати поведінку, уподобання та інтереси Користувачів за допомогою файлів cookie. Даний вид аналізу дозволяє Адміністратору отримати досвід у сфері взаємодії з Сайтом, створити та надати Користувачеві максимально зручний інтерфейс та навігацію Сайтом.
14.2. Адміністрація сайту отримує детальну інформацію про ваші відвідування Сайту і взаємодію з нами через нього, а також інформацію, зібрану з використанням Сookie-файлів у веббраузері.
14.3. Ми використовуємо Cookie-файли для більш зручної взаємодії з нашим Сайтом, послугами і для відображення персоналізованої реклами, надання можливості використання функції «Буфер обміну» і «Кошик» на Сайті.
14.4. За допомогою Cookie-файлів вебсервер може зберегти на комп’ютері або іншому пристрої, наприклад, ваші уподобання, а потім їх автоматично відновити при наступному відвідуванні Сайту. Cookie-файли також служать для того, щоб зробити для вас використання Сайту зручнішим (наприклад, щоб ви не повторювали процес входу в систему під час наступного візиту).
14.5. Якщо є бажання, ви можете змінити налаштування власних комп’ютерів або брандмауера, щоб відключити Cookie-файли.
14.6. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту інтернет-магазину, що вимагають авторизації.
 14.7. Інтернет-магазин використовує такі типи файлів cookie:
1)Суворо необхідні – файли cookie, які дозволяють вам переміщатися по Сайту та використовувати основні його функції, такі як доступ до безпечних зон, реєстрація та авторизація, а також пошук. Суворо необхідні файли cookie також дають змогу запам’ятовувати попередню активність Користувача під час переходу на попередню сторінку в тому самому сеансі.
2)Продуктивність – файли cookie, які збирають інформацію про те, як Користувач використовує Сайт. Ці дані зберігаються на пристроях Користувача між сесіями в браузері. Прикладом таких даних можуть бути: час перебування на Сайті, найчастіше відвідувані сторінки, знання про те, які розділи та функції Сайту найбільш цікаві для Користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія тощо. 
Уся інформація, зібрана за допомогою продуктивних файлів cookie, призначена для статистичних і аналітичних цілей. Деякі дані cookie можуть передаватися третім особам, які отримали дозвіл від Сайту, але лише для цілей, зазначених вище.
3) Функціональні – файли cookie, які використовуються для запам’ятовування налаштувань, які покращують відвідування Сайту, зберігаються на пристроях Користувача між сесіями в браузері. Прикладом таких даних можуть бути: ім’я користувача,  інформація про опубліковані коментарі, мова сайту, місцеперебування, інформація про те, чи використовував Користувач раніше даний компонент, а також інші налаштування та конфігурації Сайту.
14.8. Для полегшення відвідування Сайту функціональні файли cookie запам’ятовують інформацію, надану Користувачем, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом.
14.9. Деякі дані файлів cookie можуть передаватися третім особам, які отримали згоду від Cайту, але лише для цілей, зазначених вище.
14.10. Профілювання – файли cookie, які використовуються для вибору контенту, який може зацікавити Користувача. Ці дані зберігаються на пристроях Користувача між сесіями в браузері. Прикладом таких даних може бути: відстеження рекомендованих матеріалів у текстовій, графічній, аудіовізуальній формі з метою запобігання повторному показу, керування таргетованою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про перехід Користувача на інші вебсайти за посиланнями, а також інші налаштування та конфігурації сайту.
14.11. Сайт може ділитися інформацією з іншими сторонами, включаючи клієнтів, рекламодавців, агентства та пов’язаних ділових партнерів, щоб надавати високоякісну цільову рекламу.
14.12. Для надання кращих послуг та інформації, якості відображення та детального аналізу вмісту сайту Адміністратор використовує послуги інших зовнішніх компаній, таких як Facebook, Instagram та інші. Ці компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача під час використання Сайту. Зверніть увагу, що Сайт не впливає на роботу файлів cookie, які використовуються вебсайтами. Ви можете прочитати всю необхідну інформацію щодо їх використання, відвідавши відповідний вебсайт.
14.13. Умови використання Google Analytics  https://marketingplatform.google.com/about/ .
14.14. Керування файлами cookie. Популярні веббраузери (перелічені нижче) налаштовані на автоматичне приймання файлів cookie. Щоб вимкнути використання файлів cookie, дотримуйтесь інструкцій на сторінці «Довідка» вашого браузера. Перейти на сторінку «Довідка» можна через налаштування браузера або натиснувши клавішу F1:
Microsoft Edge –  https://privacy.microsoft.com/
Mozilla Firefox – https://www.mozilla.org/ 
Google Chrome – https://support.google.com/
Opera – https://help.opera.com
14.15. Важливо: налаштування файлів cookie у веббраузерах на мобільних пристроях можуть відрізнятися; слід пам’ятати, що належне функціонування Сайту можливе лише за допомогою файлів cookie; відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до контенту та збою в роботі Сайту.
14.15.1. Щоб зв’язатися з Адміністратором щодо використання файлів cookie, надішліть повідомлення на електрону адресу:  hello@bujobox.com.ua.
14.16. Якщо Користувач не вмикає файли cookie або навмисно видаляє всі файли cookie у своєму браузері, запит на ввімкнення файлів cookie буде повторено під час використання Сайту.
14.17. Інформація про Користувачів, отримана через файли cookie, не продається та не оприлюднюється, а також є власністю власника Сайту.


15. ТРАНСКОРДОННА ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

15.1. До початку здійснення транскордонної передачі персональних даних Адміністратор зобов’язаний переконатися у тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснити передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.
15.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки у разі наявності письмової згоди суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.
15.3. Транскордонна передача даних може здійснюватися, наприклад, у випадку передачі даних для доставки товару Покупцю за межі України тощо. 


16. ВСТАНОВЛЕННЯ, РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ВІД ПРЕТЕНЗІЙ

16.1. З метою встановлення, розслідування та захисту від претензій ми можемо обробляти персональні дані, зібрані для інших цілей і необхідні для цілей, викладених вище. 
16.2. Обсяг даних буде залежати від типу претензії та обсягу наших послуг, яких може стосуватися претензія. Наприклад, це може бути ваше ім'я, прізвище, адреса, історія використання наших послуг. В обґрунтованих випадках, наприклад, після видалення облікового запису, персональні дані можуть певною мірою архівуватися та оброблятися лише для цілей, зазначених у цьому пункті, в обмеженому та необхідному обсязі.
16.3. З метою проведення розслідування або захисту від можливих претензій дані оброблятимуться до закінчення терміну давності претензій. Для цього дані будуть архівовані, доступ до них буде обмежений і не будуть оброблятися для будь-яких інших цілей. Після закінчення терміну обмеження дані будуть остаточно видалені.


17. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту інтернет-магазину та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
17.2. Сторона, яка отримала претензію протягом 30 календарних днів з дня  її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
17.3. При не досягненні згоди спір може бути переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.


18. ДОДАТКОВІ УМОВИ

18.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
18.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
18.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти на електронну адресу: hello@bujobox.com.ua.  
18.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://bujobox.com.ua/uhoda-korystuvacha/ .
18.5. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем/Покупцем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України. 
18.6. У будь-який час і без попереднього повідомлення ми можемо змінювати або оновлювати будь-які положення даної Політики конфіденційності, шляхом розміщення на Сайті її оновленої версії. Будь ласка, час від часу переглядайте Політику конфіденційності, щоб знати про її зміни та оновлення. Усі зміни до цієї Політики конфіденційності набувають чинності з моменту їх публікації. Коли ви робите замовлення, берете участь в акції, дослідженнях або іншим чином взаємодієте з нами, ви погоджуєтесь з новими умовами Політики конфіденційності в редакції, що діє на цей момент. У випадку визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини даної Політики конфіденційності, інші її частини будуть залишатися чинними.
18.7. Якщо ви хочете отримати додаткову інформацію про збір, використання, розкриття, передачу або обробку ваших персональних даних або здійснення будь-якого з перерахованих вище прав, а також з інших питань, пов'язаних з Політикою конфіденційності – зв'яжіться з нами за адресою: hello@bujobox.com.ua.